ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุดจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2559

13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.โรงเรียนคูเมืองวิทยาพ...