ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุดจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตลำปลายม...

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตลำปลายม...

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒ และ ๓

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ณ อุทยานภูเขา...

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการบรรพชาสามเณรหมู่

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการบรรพชาสามเณรหม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๑

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๑ ณ โรงเรียนลำปลายม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๑-๓

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๑-๓ ณ โรง...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเนตรนารี ม.๑-๓

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเนตรนารี ม.๑-๓ ณ โรงเรียนลำปล...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.๑

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.๑ ณ โรงเรียนลำปลาย...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.๓

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.๓ ณ โรงเรียนลำปลาย...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๒, ม.๓ และยุวกาชาด ม.๒

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๒, ม.๓ และยุวกาชาด ...

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและ...

วันครูลำปลายมาศ

วันครูลำปลายมาศ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ “ ชาติพัฒนา ด้วยครู...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โร...

พิธีแจกข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อย

พิธีแจกข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยนายสุวิทย์ ธีร...

มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ มอบ...