ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุดจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมศรี...

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.”

เชิญชวนชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลรายการ “” พุธเ...

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวฯ ประจำ สพม.32 ประจำเดือนมีนาคม 2560

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวฯ ประจำ สพม.32 ประจำ...

โครงการนศท.-อบต.สัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนธารทองพิทยาคม...

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 7

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุ...

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 5

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุ...

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 4

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุ...

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 3

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุ...

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุ...

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแ...

การติดตามตรวจสอบประเมินผล นิเทศการจัดการศึกษา

คณะอนุกรรมติดตามตรวจสอบประเมินผล นิเทศการจัดการศึก...

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนมกราคม 2560

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนม...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แนะแนวการศึกษาต่อ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนท...

ชนะเลิศการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๖

“ นายจักรินทร์ พิมพะลา ” ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่...

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗

นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ มอ...