ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

การติดตามตรวจสอบประเมินผล นิเทศการจัดการศึกษา

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

คณะอนุกรรมติดตามตรวจสอบประเมินผล นิเทศการจัดการศึกษา 2/2559 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม

2017-02-16 14:32:25