ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวเมื่อวันพุธที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ของโรงเรียน ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

2018-11-09 11:44:24