ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แนะแนวการศึกษาต่อ

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนที่มีความสนใจ ณ หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

2017-02-06 15:25:05