ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ

ชนะเลิศการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๖

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

“ นายจักรินทร์ พิมพะลา ” ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูประภาส พงษ์นาคินทร์

2017-02-06 15:23:43