ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ผอ.สพม.32 ชักธงชาติไทย

ข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

เวลา 08.30 น.วันที่ 22 ตุลาคม ที่ลานหน้าอาคารมัธยม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32(บุรีรัมย์) ร่วมชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เคารพธงชาติ โดยร่วมกับบุคลากรในสังกัดสพม.32ปฎิบัติเป็นประจำในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อธงชาติและชาติไทยเรา แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความรักชาติ ความเสียสละ ความเป็นเอกราชของไทยเรา กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมสุนทรียสนทนา การแจ้งข้อราชการและเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน

2018-10-22 13:33:09