ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ชมรมจิตอาสาโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

ข่าวเมื่อวันอังคารที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

วันนี้ ( 16 ตุลาคม 2561 ) นายปัญญา กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เปิดเผยว่า ชมรมจิตอาสาโรงเรียนตลาดโพธิ์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงพยาบาลลำปลายมาศ อำเอภลำปลายมาศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง และการการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม อีกทั้งเป็นต้นแบบในการสร้างจิตอาสา เพื่อนำไปสู้การพัฒนาจิตอาสาในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมต่อไป นอกจากได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ยังได้ฝึกนิสัยตัวเอง ไม่ให้เอาเปรียบคนอื่น ได้รู้จักแบ่งปัน ได้ดูแลจิตใจคนป่วย การช่วยเหลือคนอื่นไม่ต้องป่าวประกาศให้ใครรับรู้ เพียงเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ก็มีความสุขแบบง่ายๆ ได้แล้ว

2018-10-16 17:04:13