ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ยิ่งใหญ่ เมืองกีฬา !!! มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวเมื่อวันพุธที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

นางรองเกมส์ เกมกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 68 โรง 9 สหวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 -15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่สนามกีฬาโรงเรียนนางรองพิทยาคม นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ประธานสหวิทยาเขตนางรอง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้ การกีฬาทำให้คน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ สนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้ การแสดงเปิดสนามกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนักเรียนชุมนุมส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรองเป็นการแสดงอารยธรรมขอมโบราณ ย้อนอดีตที่เล่าขานตำนานเมืองโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ อารยธรรมวิจิตรแห่งแคว้นพนมโรง เมื่อครั้งที่เมืองนางรอง เป็นแคว้นพนมโรงที่ยิ่งใหญ่ อิทธิพลของอารยธรรมขอมโบราณได้แผ่ขยาย เกิดศาสนสถานนามพนมรุ้งมหาเทวาลัย เชื่อมโยงหัวใจให้ชาวไทยนางรอง ได้ภาคภูมิใจตลอดมา เชื่อมโยงเรื่องราวความเชื่อ ศรัทธา และปาฏิหาริย์จากผู้คนในอดีต สู่ความภาคภูมิใจในปัจจุบัน ( นำเสนอการละเล่นต่างๆ เพลงดงลำไย ล่อช้าง ล่อม้า ขบวนแห่เทียน ระหว่างแสดง )

2017-12-13 16:13:29