ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ลูกเสือจิตอาสาเฉพาะกิจตาจงพิทยาสรรค์

ข่าวเมื่อวันพุธที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

วันนี้( 25 ตุลาคม 2560) คณะครู นักเรียน ลูกเสือจิตอาสาและจิตอาสาเฉพาะกิจโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ได้ออกปฏิบัติกิจกรรมอาสาที่วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย ปฏิบัติงานที่วัดป่าละหานทราย " ทำดีเพื่อพ่อ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2017-10-25 19:15:02