ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ

ข่าวเมื่อวันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.60 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะดำเนินการประชุมจากสพฐ. ผอ.สพป..สพม.จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสพป.สพม.ที่เกี่ยวข้อง

2017-10-18 08:52:15