ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.”

ข่าวเมื่อวันอังคารที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

เชิญชวนชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลรายการ “” พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 เริ่มออกอากาศรายการ ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ออกอากาศใน 6 ช่องทาง ดังนี้ 1.วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 2.สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14 3.สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) 4. www.obectv.tv 5.www.youtube.com/obectvonline ๖.www.facebook.com/obectvonline

2017-10-17 17:43:23