ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุดจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบ Pre O-NET

ประชุมปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบ Pre O-NET ม.๓ และ ม...

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนว สพม.32 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2559

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนว สพม.32 ฉบับที่ 2 ป...

Merry Christmas

กิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างปร...

ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ ทำบุญตักบาตรประ...

ประชุมประจำเดือนธันวาคม

16 ธันวาคม 2559 เวลา 15.15 น. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร...

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

13 ธันวาคม 2559 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ร่วมการส่งเ...

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนว สพม.32 ฉบับที่ 1

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนว สพม.32 ฉบับที่ 1 ป...

โรงเรียนลำปลายมาศผ่านการประเมิน

โรงเรียนลำปลายมาศผ่านการประเมินระดับองค์กร SCQA...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2559

13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.โรงเรียนคูเมืองวิทยาพ...