ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุดจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.๑

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.๑ ณ โรงเรียนลำปลาย...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.๓

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ม.๓ ณ โรงเรียนลำปลาย...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๒, ม.๓ และยุวกาชาด ม.๒

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๒, ม.๓ และยุวกาชาด ...

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่

โครงการบรรพชาสามเณรหมู่เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและ...

วันครูลำปลายมาศ

วันครูลำปลายมาศ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ “ ชาติพัฒนา ด้วยครู...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โร...

พิธีแจกข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อย

พิธีแจกข้าวสารแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยนายสุวิทย์ ธีร...

มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ มอบ...

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “ประโคนชัยเกมส์”

นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ มอบ...

สพม.32 (บุรีรัมย์) ชนะเลิศเหรียญทองด้านบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม

สพม.32 (บุรีรัมย์) ชนะเลิศเหรียญทองด้านบริหารจัดกา...

โครงการบูรณาการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (กลุ่มชายรักชาย)

โครงการบูรณาการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC และการป้...

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะ...

ค่ายโครงการรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค่ายโครงการรักการอ่าน สร้างสรรค์งานเขียน และอ่านคิ...

มอบเสื้อสามารถ Top O-net'58

ท่านรองฯ ณัฐพงษ์ วิทยาประโคน (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิ...

“ค่ายสานฝันสู่วันแห่งอนาคต” ครั้งที่ ๑๒

“ค่ายสานฝันสู่วันแห่งอนาคต” ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวัน...