ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุดจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 3

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุ...

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2

วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนกุ...

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแ...

การติดตามตรวจสอบประเมินผล นิเทศการจัดการศึกษา

คณะอนุกรรมติดตามตรวจสอบประเมินผล นิเทศการจัดการศึก...

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนมกราคม 2560

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.32 เดือนม...

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แนะแนวการศึกษาต่อ

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนท...

ชนะเลิศการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๖

“ นายจักรินทร์ พิมพะลา ” ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่...

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗

นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ มอ...

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตลำปลายม...

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตลำปลายมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสหวิทยาเขตลำปลายม...

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒ และ ๓

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ณ อุทยานภูเขา...

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการบรรพชาสามเณรหมู่

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการบรรพชาสามเณรหม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๑

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.๑ ณ โรงเรียนลำปลายม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๑-๓

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๑-๓ ณ โรง...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเนตรนารี ม.๑-๓

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเนตรนารี ม.๑-๓ ณ โรงเรียนลำปล...