ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

ประชุมประจำเดือนธันวาคม

ข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

16 ธันวาคม 2559 เวลา 15.15 น. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

2016-12-19 16:01:57