ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2559

ข่าวเมื่อวันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.โรงเรียนคูเมืองวิทยาพบคม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มอำเภอคูเมือง ประชุมข้อราชการ โดยท่านผู้อำนวยการณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม และคณะให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

2016-12-14 14:19:52