ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒ และ ๓

ข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ณ อุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

2017-02-06 15:16:32