ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๑-๓

ข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.๑-๓ ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

2017-01-27 15:48:31