ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ

ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบ Pre O-NET

ข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

ประชุมปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบ Pre O-NET ม.๓ และ ม.๖ สหวิทยาเขตลำปลายมาศ วันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ แลนด์บรีซ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2016-12-29 13:57:00