ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนว สพม.32 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2559

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513

วารสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์แนะแนว สพม.32 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2559 การเตรียมความพร้อมกิจกรรมแนะแนวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในสถาบันการจัดการปัญภิวัฒน์ กิจกรรมแนะแนวทักษะอาชีพ ความเสี่ยงโอกาสติดเชื้อ HIV โดยใช้หลักการ QQR ผลการแข่งขันทักษะ YC งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

2016-12-28 10:23:07