ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ

ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ซึ่งจัดเป็นประจำ ทุกเช้าวันพฤหัสบดี บริเวณด้านหน้าอาคาร ๓ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

2016-12-22 15:55:28