ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยประธานสหวิทยาเขตทั้ง 9 สหวิทยาเขตในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

2018-10-19 12:00:21