ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ครูโรงเรียนประโคนชัยตั้งแถวรอรับเปิดเทอม 2 ปีการศึกษา 2560 วันแรกคึกคัก

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

เช้าวันที่ 1 พ.ย. 60 บริเวณป้อมยามประตู 1 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู ยืนต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ให้ความรักดังคำที่ว่า “พ่อแม่รักลูกดั่งดวงจิต ครูรักและห่วงศิษย์ดั่งดวงใจ” ดูแลความปลอดภัย เส้นทางหน้าโรงเรียน รวมถึงด้านใน วันนี้เป็นวันแรกจึงทำให้บรรยากาศเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 คึกคัก ภาพ – ข่าวงาน // สื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

2017-11-02 08:43:17