ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

ชมรมศิลปะนางรองพิท จัดนิทรรศการ

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2513

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในภารกิจต่างๆ ทั้งนี้ได้เยี่ยมนิทรรศการ “ หนู รัก พ่อ ” ชมรมศิลปะโรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) โดยความร่วมมือของเครือข่ายศิลปะโรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนกระสังพิทยาคม และชุมชนบ้านหนองตาเข้ม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเคารพเทิดทูนต่อองค์พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นี้

2017-10-29 22:32:00