ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

สพม.32

ข่าวเมื่อวันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) เวลา 07.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รองผอ.สพม.32 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) พร้อมด้วยคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ทั่วประเทศ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เดินทางมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ สนามบินบุรีรัมย์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

2017-10-18 12:47:08